Rozhledna Rýdův kopec - varianta "B" / soutěž 2013 /

Místo: Rýdův kopec, Děbolín
Investor: Město Jindřichův Hradec
Náklady: 1.575.000,- Kč vč. DPH / propočtové náklady /
Plocha: 17 m2

Pří návrhu jsme se snažili vytvořit přitažlivé zastavení na nově vybudované stezce pro pěší a cyklisty vedoucí z Jindřichova Hradce na Barboru. Toto zastavení má být přívětivé, navozující klid a pohodu, umožňovat poznání. Při rozhodování o poloze rozhledny u nás jasně zvítězila varianta umístění v řídce zalesněné části pozemku p.č. 3853 k.ú. Děbolín cca 15m jihovýchodně od stávajících božích muk, toto místo logicky navazuje na cyklostezku a po drobných zemních pracích bude mít stejnou nadmořskou výšku jako nejvyšší bod lokality jižně na poli, při tomto uspořádání bude rozhledna se svou výškou působit harmonicky a vyváženě.

Varianta "B" je koncipována tak, aby sloužila jako vyhlídková věž bez stálé obsluhy i doprovodných funkcí. Je doplněna jen o přístřešek pro cyklisty. Hlavní motto této varianty je „v jednoduchosti je krása“. Hlavním konstrukčním principem je jednoduché opakování základního trojúhelníkového elementu, přičemž jednotlivá patra konstrukce věže (po 2,3m), půdorysně pravidelný pětiúhelník, jsou vůči sobě pootočena tak, že konstrukce tvoří pohledově jakousi šroubovici či spirálu. Ve středu pětiúhelníkového půdorysu je navrženo pohodlné točité schodiště, které je v posledním úseku zúženo tak, aby vyhlídková plošina umožňovala ničím nerušený výhled do všech směrů a svobodný pohyb návštěvníků. Schodiště je ocelové, žárově zinkované s vnějším pláštěm ze skrouženého tahokovu v barvě tmavé šedi. Díky jednoduchosti konstrukce se jedná o investičně nejméně náročnou variantu.