Rozhledna Rýdův kopec - varianta "A" / soutěž 2013 /

Místo: Rýdův kopec, Děbolín
Investor: Město Jindřichův Hradec
Náklady: 2.759.000,- Kč vč. DPH / propočtové náklady /
Plocha: 47 m2

Při návrhu jsme se snažili vytvořit přitažlivé zastavení na nově vybudované stezce pro pěší a cyklisty vedoucí z Jindřichova Hradce na Barboru. Toto zastavení má být přívětivé, navozující klid a pohodu, umožňovat poznání. Při rozhodování o poloze rozhledny u nás jasně zvítězila varianta umístění v řídce zalesněné části pozemku p.č. 3853 k.ú. Děbolín cca 15m jihovýchodně od stávajících božích muk, toto místo logicky navazuje na cyklostezku a po drobných zemních pracích bude mít stejnou nadmořskou výšku jako nejvyšší bod lokality jižně na poli, při tomto uspořádání bude rozhledna se svou výškou působit harmonicky a vyváženě .

Možnost rozhlédnutí do blízkého i vzdáleného okolí je hlavní náplní tohoto místa, ale ne jedinou. Zároveň zde předpokládáme vytvořit zázemí pro možnost strávení delšího času. Podnož rozhledny je koncipována tak, že jsou v ní integrovány: nástupní hala do věže rozhledny, přístřešek pro cyklisty, zázemí pro provozovatele, malý skládek pro potřeby úklidu a údržby (který by se dal také využít i pro instalaci dalších doplňkových zařízení, například malého ostrovního fotovoltaického systému pro napájení infostojky či nočního osvětlení na bázi LED technologií apod.). Tyto prostory se jednoduchým způsobem dají využít i jako lesní mini divadlo, které by mohlo sloužit pro zájmové seskupení, či školní akce. Dovedeme si zde představit i svatební nebo jiné obřady. Vlastní rozhledna je koncipována tak, že podnož z kamene je základem pro lehkou vzdušnou věž jasného válcovitého tvaru. Schody vzhůru mění rytmus kvůli potlačení dojmu monotónnosti při stoupání do výšek, spodní patra se překonají po masivních betonových schodech, pak následuje podesta s možností výstupu na terasu v úrovni 2.NP, z 2.NP do 10.NP je ocelové schodiště po obvodu válcového tubusu z jehož mezipodest je možno vystoupit na mezilehlé balkony, které mají různé nasměrování i výšky, ty lze využít pro míjení návštěvníků ale také pro gradující sledování okolí, korun stromů a průhledů do krajiny nebo meditaci při netradičním pohledu na svět. Schodiště z 10.NP na horní vyhlídkovou plošinu opět mění rytmus, je točité s menším průměrem ve středu věže především kvůli pocitu stoprocentní svobody a komfortu při rozhlížení nerušeném ani jakýmkoli zastřešením. Toto řešení nám při absenci zastřešení umožní také odvést dešťové vody mimo věž. Vřeteno vrchního točitého schodiště převyšuje vyhlídkovou terasu, je uzpůsobeno jako vlajkový stožár a hromosvod, není zde vyloučena ani možnost instalace dalších zařízení.

Z kamenné podnože rozhledny půdorysně sférického trojúhelníku vystupuje konstrukce věže rozhledny, která je půdorysně kruhového tvaru, Nosnou konstrukci věže tvoří systém 8 ocelových sloupů vodorovně ztužených v každém podlaží ocelový kruhovým prstencem, zavětrování je zajištěno pomocí nerezových ocelových lan mezi sloupy. Plášť věže je navržen z dřevěných hranolů 6 x 12 cm, tlakově impregnovaných. Založení stavby se předpokládá na železobetonovou desku. Výška vyhlídkové plošiny je 25 m - stromy v okolí rozhledny mají výšku cca do 18 m. Výška stavby včetně hromosvodu nepřesahuje 30 m. Dimenzování nosných prvků bude provedeno, tak, aby bylo možno v případě potřeby celou stavbu lehce nastavit o cca 6m, například kvůli výšce dorostlého lesa či lepšímu výhledu.